Udzieliliśmy schronienia już ponad 500 matkom z dziećmi. W naszej noclegowni każdej zimy oferujemy średnio 1100 noclegów. Zobacz co jeszcze zapewniamy naszym podopiecznym.

czytaj dalej

Twoja pomoc, Twój dar, to uśmiech na twarzy dziecka i nadzieja dla matki. Zaangażuj się!

czytaj dalej

Zobacz ile radości dostarczamy naszym dzieciakom.

czytaj dalej